Oranjeborg ook vertegenwoordigd op Mudmasters 2021

Naast het verlenen van hand- en spandiensten bij de opbouw van dit jaarlijkse spektakel naast onze vestiging Biddinghuiten is het natuurlijk fantastisch ook deel te nemen! 

Dus, Net als voorgaande jaren is ook dit jaar een afvaardiging van clienten en begeleiders de uitdaging bij onze buren in Biddinghuizen aangegaan! Wil je de foto's zien 'click' dan hierop: https://www.oranjeborg.nl/mudmasters-2021

Voor algemene info over dit spektakel, click hier:  https://mudmasters.nl/event/biddinghuizen-2021/parcours/