Contact

Functionaris Gegevensbescherming

Blankenstein 110c
7943 PE Meppel
T. 06 33 73 02 55
E. [email protected]

Algemeen postadres

Blankenstein 110c
7943 PE Meppel
T. 06 33 73 02 55
E. [email protected]

Cliënt aanmelden

Op dit moment is er een wachtlijst.

Voor meer informatie over Oranjeborg en het eventueel aanmelden van cliënten kunt u zich wenden tot de front office:

Henry Stuifzand
Intake coördinator

(06) 57 55 76 96
E-mail: [email protected]

Mark van Pijkeren
Intake coördinator

(06) 33 37 50 10
E-mail: [email protected]

 

 

Voor het aanmelden van nieuwe cliënten is het belangrijk om bijgaande aanmeldformulier in te vullen. Zonder deze basisinformatie kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Na ontvangst van deze informatie nemen wij telefonisch contact met u op om de casus te bespreken. Afhankelijk van de uitkomst  van dit gesprek zal eventuele nadere informatie toegezonden moeten worden. (Denk hierbij aan DSMIV / PO, indicatie,  recente rapportages e.d.). Uiteraard zal in dat geval de client (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) ook toestemming moeten geven middels een schriftelijke akkoord verklaring t.b.v. onderzoek en diagnostiek. 

Download het intake formulier

Dit ingevulde formulier kunt u sturen aan [email protected] of een van hierboven vermelde contactpersonen. 

Click hier voor het toestemmingsformulier delen informatie: Toestemmingsverklaring.pdf