Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Plaatsingsbeleid

Oranjeborg houdt er een paar gouden regels op na. Eén van de belangrijkste: Bewoners verblijven hier vrijwillig. Wij verlangen dan ook dat ze gemotiveerd deelnemen aan een duidelijk dagprogramma.

Iedereen houdt zich aan de afspraken van het huis. Maar dat is logisch als je met elkaar onder één dak woont, werkt en leeft. Bewoners betalen een geringe eigen bijdrage voor kost en inwoning.
Voor wij tot plaatsing overgaan, vindt er een intensief intakegesprek plaats op basis van de hulpvraag. In overleg met de betrokken zorginstantie en de bewoner zelf stelt Oranjeborg een persoonlijk begeleidingsplan op. Na de eerste observatie - een periode van zes weken - volgt een handelingsplan voor langere tijd. Dat plan wordt telkens geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.