Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Missie

Oranjeborg biedt met 24 uurszorg ondersteuning aan mannen met een zogenoemde dubbel- of triplediagnostiek, oftewel de combinatie van een verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek.

Oranjeborg heeft als missie om zijn bewoners weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn en hun waardigheid te vergroten. We helpen onze bewoners het leven zo in te richten dat zij de balans terugvinden. We nemen de draaglast (tijdelijk) uit hun handen, vergroten hun draagkracht en werken samen aan succeservaringen.

Vaak zeggen beelden meer dan woorden.

Stephan Veldman: orthopedagoog

‘Sommigen komen van heel ver, hè?
Die zijn overal en nergens uitgespuugd. Niet meer welkom in de maatschappij. Die staan hier dan voor de deur met een vuilniszak met daarin hun enige bezittingen. Als je dan ziet dat die na een tijdje opfleuren. Op tijd opstaan, zich douchen. Eten. Basale dingen, die ze kwijt waren geraakt, of misschien wel nooit hebben gekend. Dat vind ik oprecht fantastisch.’

Hij heeft net samen met de jongens gegeten. Stevige kost. Stoere praat. Onderlinge geintjes. Orthopedagoog Stephan Veldman (1988) geniet daarvan. Doet mee. ‘We acteren op hetzelfde ...
Meer info

Visie

Oranjeborg kenmerkt zich door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Er wordt veel waarde gehecht aan een economisch gezonde organisatie die haar bewoners weer het gevoel kan geven dat ze ertoe doen.
Dit doen we in een setting die ecologisch groen wil zijn. Oranjeborg streeft ernaar om met zijn bewoners maatschappelijk betrokken te zijn en ieder zijn steentje te laten bijdragen aan een meer sociale en milieu-vriendelijke maatschappij. Dit wordt grotendeels bereikt door verschillende activiteiten en dagbesteding die onderdeel zijn van een stevige structuur. Oranjeborg biedt hierin zorg op maat en werkt vanuit de individuele behoefte van de bewoner. Het is de bedoeling dat bewoners (weer) zo veel mogelijk regie krijgen over hun eigen leven en daardoor een hogere kwaliteit van leven ervaren. Bewoners worden niet overvraagd en worden benaderd vanuit het ‘hier en nu’. Het gewone leven wordt waar mogelijk hersteld door het organiseren van rust, reinheid en regelmaat. Alle facetten van de organisatiestructuur zijn doordacht maar eenvoudig, en moeten leiden tot optimale zorg.

Bestuur en Toezicht

Raad van Commissarissen (RvC)
Oranjeborg heeft binnen de huidige structuur een drietal commissarissen aangesteld die zich graag persoonlijk willen voorstellen. De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in vennootschappen en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De RvC staat de directie met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie tijdig de noodzakelijke gegevens aan de RvC en wordt er minimaal 6x per jaar met elkaar overlegd.
Meer info