Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bewindvoering
Wat verwacht Oranjeborg?

Geschiedenis
Bij de oprichting in 2008 van Oranjeborg is vastgesteld dat iedere toekomstige bewoner van Oranjeborg akkoord moet gaan met pgb- zakgeld beheer door een externe partij. De pgb stond, qua beeldvorming, zwaar onder druk van de publieke opinie. Om iedere vorm van belangenverstrengeling te voorkomen en om transparant te zijn naar alle betrokken partijen zijn wij blij met deze keuze. Door de jaren heen is de wet en regelgeving aangepast en hebben alle bewoners van Oranjeborg een bewindvoerder.
Bij Oranjeborg ontvangt de bewoner zorg vanuit het VPT (volledig pakket thuis). Daarvoor verwijzen wij naar de onderstaande link.

Dit betekent dat wij huur vragen aan de bewoner voor verblijf. Dit kan verwarrend zijn omdat enkele bewoners uit een situatie komen waar de huur was inbegrepen bij het zorgpakket. Dit is bij het VPT niet het geval. Wel is hier sprake van een lage eigen CAK bijdrage. Wanneer een bewoner, vanuit een IFZO of een onderaannemerschap, bij Oranjeborg wil blijven wonen betekent dit dat de bewindvoerder een huurfactuur ontvangt. Dit is vanaf het moment dat de IFZO of het onderaannemerschap stopt.

Taken voor de bewindvoerder zijn onder meer:

  • U controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen.
  • U betaalt de rekeningen.
  • U keert leefgeld uit aan de betrokkene voor zijn dagelijkse uitgaven.
  • U doet belastingaangifte.
  • U vraagt bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen aan.
  • U houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie (kijk bij Rekening en verantwoording wat u moet bijhouden en jaarlijks aan de rechter moet laten zien).
  • Als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg.
  • Als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af.

Toestemming geven

De bewoner blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld zelf zijn testament opmaken en stemmen bij verkiezingen. Bepaalde persoonlijke beslissingen van de betrokkene, hebben financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als hij wil trouwen of samenwonen. Vraag daarom de betrokkene om zijn plannen met u te bespreken.