Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Klachten en ideeën

Oranjeborg doet er alles aan om de beste zorgverlening aan bewoners te bieden. Klachten geven ons de kans om samen naar een oplossing te zoeken en onze kwaliteit verder te verbeteren.

De locatiemanagers zijn het eerste aanspreekpunt wanneer een bewoner of diens vertegenwoordiger niet tevreden is. Bij iedere klacht gaan zij op zoek naar een oplossing. Om rechtstreeks bij Oranjeborg een klacht in te dienen, kunt een email sturen naar klachten@oranjeborg.nl

Oranjeborg kent een klachtenregeling voor haar bewoners en heeft daarnaast een externe klachtencommissie via Quasir. Ook klachtbemiddeling kan via Quasir.

Bij wie kunt u terecht als u niet tevreden bent?

  1. Zelf in gesprek gaan met de betreffende medewerker en/of locatiemanager
  2. Klachtopvang door de bewonersvertrouwenspersoon of klachtenbemiddeling via Quasir: Mevrouw L. Boon, coördinator van de klachtenbemiddeling: bereikbaar via de klachtenbemiddelingstelefoon: 06-48445538
  3. Klachtbehandeling door de klachtencommissie voor bewoners:
  4. Klachten voor de klachtencommissie moeten schriftelijk worden ingediend. Het adres is:Onafhankelijke Klachtencommissie Quasir, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel (e-mail: bemiddeling@quasir.nl)
  5. Klik hier voor de contactgegevens van Quasir.
Als zorgverlener zijn wij volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Oranjeborg heeft zich daarbij aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Uitgebreide informatie kunt u terug vinden op www.zorggeschil.nl

Ideeën?

Wij willen onze zorg- en dienstverlening graag nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten. Ideeën of suggesties? Laat het ons weten via info@oranjeborg.eu.

Alvast dank!