Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Over oranjeborg

Over Oranjeborg

Oranjeborg is een zorgbedrijf met vestigingen in Biddinghuizen, Epe, Havelte, de Wijk en Loenen. Vangnet voor volwassen mannen met een verstandelijke beperking vaak in combinatie met psychiatrische-, en verslavingsproblematiek.

Mannen die zijn vastgelopen in het leven vinden bij ons houvast en een helpende hand. Bij Oranjeborg mag je zijn wie je bent. Een welkom zonder voorbehoud. Met woon- en werkbegeleiding op maat, 24/7. We verwachten wel wat terug van onze bewoners: ben je bereid te werken aan een betere toekomst? Dan pakken we graag samen de draad van het leven weer op. Wij hebben alles in huis voor een nieuwe start. Een eigen team professionals met ervaring en vakkennis. Een betrouwbare basis. Het hart op de juiste plaats. Bij ons zien we geen probleemgevallen, wél bewoners met potentie. Want wij denken graag in kansen.
Contact opnemen

Missie

Oranjeborg biedt met 24 uurszorg ondersteuning aan mannen met een zogenoemde dubbel- of triplediagnostiek, oftewel de combinatie van een verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek.

Meer info

Visie

Oranjeborg kenmerkt zich door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Er wordt veel waarde gehecht aan een economisch gezonde organisatie die haar bewoners weer het gevoel kan geven dat ze ertoe doen.
Dit doen we in een setting die ecologisch groen wil zijn. Oranjeborg streeft ernaar om met zijn bewoners maatschappelijk betrokken te zijn en ieder zijn steentje te laten bijdragen aan een meer sociale en milieu-vriendelijke maatschappij. Dit wordt grotendeels bereikt door verschillende activiteiten en dagbesteding die onderdeel zijn van een stevige structuur. Oranjeborg biedt hierin zorg op maat en werkt vanuit de individuele behoefte van de bewoner. Het is de bedoeling dat bewoners (weer) zo veel mogelijk regie krijgen over hun eigen leven en daardoor een hogere kwaliteit van leven ervaren...
Meer info

Bestuur en Toezicht

Raad van Commissarissen (RvC)
Oranjeborg heeft binnen de huidige structuur een drietal commissarissen aangesteld die zich graag persoonlijk willen voorstellen. De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in vennootschappen en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. De RvC staat de directie met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie tijdig de noodzakelijke gegevens aan de RvC en wordt er minimaal 6x per jaar met elkaar overlegd.
Meer info
 

Tijdlijn

Waar beter te starten dan bij het begin

Oranjeborg is in 2008 opgericht door twee initiatiefnemers: Henk Stokvis en Frank Fagel, beiden jaren werkzaam in de gehandicaptenzorg. Ze wilden weg uit de grootschalige zorginstellingen waarin de bedrijfsvoering de overhand kreeg en de spreekwoordelijke handen langzaam verder van het bed verdwenen. Beiden waren van mening dat ‘goede zorg’ eenvoudiger kon.
Meer info

Samenwerking

Oranjeborg is een serieuze partner in de zorgbranche.

Oranjeborg beschikt over veel kennis en expertise over zijn doelgroep maar zoekt altijd naar verbreding en verdieping. Wij laten samenwerkende partners graag meekijken en ons adviseren, om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren.
Meer info

Certificering

Oranjeborg is een HKZ-gecertificeerd bedrijf. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Meer info

Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken.

Zelf beslissen hoe je de dag doorbrengt, waar je woont en naar welke muziek je luistert. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg en gaat daarbij uit van het principe ‘nee, tenzij’.
Meer informatie

Klachten en ideeën

Oranjeborg doet er alles aan om de beste zorgverlening aan bewoners te bieden. Klachten geven ons de kans om samen naar een oplossing te zoeken en onze kwaliteit verder te verbeteren.

Meer informatie

Bewindvoering
Wat verwacht Oranjeborg?

Geschiedenis
Bij de oprichting in 2008 van Oranjeborg is vastgesteld dat iedere toekomstige bewoner van Oranjeborg akkoord moet gaan met pgb- zakgeld beheer door een externe partij. De pgb stond, qua beeldvorming, zwaar onder druk van de publieke opinie.
Meer informatie