Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bestuur en toezicht

Raad van Commissarissen (RvC)
Oranjeborg heeft binnen de huidige structuur een drietal commissarissen aangesteld die zich graag persoonlijk willen voorstellen.

Taken
De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in vennootschappen en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.
Werkwijze
De RvC staat de directie met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie tijdig de noodzakelijke gegevens aan de RvC en wordt er minimaal 6x per jaar met elkaar overlegd.

Frans van Kesteren

Ik ben sinds 1 januari 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oranjeborg. Ik ben van oorsprong bedrijfseconoom en ben het grootste gedeelte van mijn werkzame leven directeur geweest in familie bedrijven. Eerst financieel directeur bij Rollecate in Staphorst en later bij Brink in Staphorst en Computerij in Zwolle. Daarna ben ik algemeen directeur geweest bij Advisie in Soest. 10 Jaar geleden heb ik die functie langzaam afgebouwd en ben mij gaan toeleggen op commissariaten en raden van Toezicht. Ik ben o.a. voorzitter geweest van de raad van Toezicht van Dimence in Deventer en ben nog lid van de raad van toezicht van het Martini ziekenhuis in Groningen. Daarnaast vervul ik een aantal commissariaten bij verschillende bedrijven. Het is een grote eer om al deze functies te mogen vervullen en het is heel erg leuk en interessant.

Oranjeborg is een fijn bedrijf met een heel erg nuttige en belangrijke maatschappelijke functie. Het team waarmee wij als Raad van Commissarissen samenwerken is zeer goed en er is een heel goede samenwerking. Professioneel, dicht bij grond en zeer betrokken.

Prive: Ik ben 68 jaar en heb sinds 5 jaar een nieuwe relatie. Wij hebben allebei 3 kinderen en samen 12 kleinkinderen. Als iedereen bij elkaar is zijn wij met 26. Wij genieten daar zeer van. Wij wonen in een boerderij in Dwingeloo en daar is gelukkig voldoende ruimte om ze allemaal te ontvangen.

Pieter Jaap Aalbersberg

Met ingang van september 2018 ben ik commissaris bij Oranjeborg. Vanaf 1 februari 2019 ben ik Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Veiligheid en Zorg hebben veel raakvlakken en werken intensief samen. Goede preventie door onder andere structuur en arbeid, helpt mensen in moeilijke omstandigheden om uit het circuit van politie en justitie te blijven. Dat spreekt mij aan: patiënten horen in principe niet thuis in een cel of de justitiële keten. Zij verdienen beter; rust, regelmaat en respect. Bij Oranjeborg vind ik die passie voor bewoners die tijdelijk of permanent een thuis zoeken. Niet alleen in de woorden maar juist in een dagelijkse zichtbare praktijk.

Astrid-Odile de Visser

In september ben ik met veel plezier gestart bij Oranjeborg als commissaris. De visie en de mensen van Oranjeborg spreken me zeer aan. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik in 2007 in de GGZ en daarna in de ouderenzorg aan de slag gegaan. Ik ben bestuurder van Interzorg Noord-Nederland, een grotere organisatie in Noord- en Midden Drenthe die vooral de meer complexe zorg met behandeling levert voor een aantal bewoners. Ik had eerder toezichthoudende functies en vind het waardevol om die rollen te combineren. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam en heb ook jaren in het buitenland doorgebracht, maar woon nu al lang in Friesland. Man John is neuroloog en zoon Pepijn van 20 studeert in Delft. Ik word ook blij van een goed boek en mooie muziek.
Groet,
Astrid