Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken.

Zelf beslissen hoe je de dag doorbrengt, waar je woont en naar welke muziek je luistert. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg en gaat daarbij uit van het principe ‘nee, tenzij’.
Meer informatie