Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zorgprofielen (indicaties) Oranjeborg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die onder de Wlz valt, krijgt een indicatie: het zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Oranjeborg vertelt je graag over de mogelijkheden die er zijn met de verschillende zorgprofielen.

Wie een indicatie voor Wlz heeft, komt blijvend in aanmerking voor permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg.

Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid ondersteuning nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen (vroeger zorgzwaartepakketten of zzp genoemd).
Oranjeborg biedt zorg voor mannen die in aanmerking komen voor de volgende zorgprofielen:

Wie bepaalt het zorgprofiel?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat over de indicatie voor de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. Zij bepalen of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie en welk zorgprofiel iemand krijgt. Heeft iemand een indicatie met VG? (VG staat voor verstandelijk gehandicapten) dan is die indicatie voor onbepaalde tijd. De zorgvraag of begeleidingsvraag kan natuurlijk wel veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel.

Meer weten?

Op de website van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vind je meer informatie over het CIZ zelf, indicaties, en de Wet langdurige zorg. Meer weten over de zorgprofielen? Bekijk dan deze pdf-documenten van het CIZ.