Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Interne opleidingen

Binnen Oranjeborg wordt de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen aangeboden aan haar medewerkers.

Dit zijn de zogenaamde “zij-instromers “ die bij Oranjeborg aan de slag gaan als assistent groepsleider. Deze harde werkers die via “learning on the job” een theoretisch passende interne opleiding aangeboden krijgen die past bij de missie en visie van Oranjeborg.

Dit geldt ook voor de medewerkers die al een diploma en/ of certificaten in de zorg hebben behaald en middels opscholing van assistent groepsleider niveau 3 naar groepsleider niveau 4 doorgroeien. Oranjeborg werkt hierin samen met OPPstap https://oppstap.nl/ en coach en zorg opleider Harry Veldman.

Dit houdt in dat men een erkend diploma behaald:

OPPstap Zorg en Welzijn is een erkende onderwijsinstelling (BRIN 30VM) en is toegelaten om door het Ministerie erkende diploma’s en certificaten te verstrekken, mits uiteraard binnen de kaders van het kwalificatiedossiers van SBB en de wettelijke kaders voor diplomering ( Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Wet BIG). https://wetten.overheid.nl

Naast de wettelijk verplichte leerstof wordt tevens binnen deze speciaal samengestelde opleiding de methodiek van Oranjeborg behandeld welke is opgesteld door de orthopedagogen van Oranjeborg.

Oranjeborg is door het SBB( Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) aangemerkt als erkend leerbedrijf https://www.s-bb.nl/.

Wij kunnen inmiddels trots melden dat wij vanaf de start (2015) van deze interne opleiding al tientallen afgestudeerde studenten hebben, die inmiddels als groepsleider zich meer dan verdienstelijk maken binnen ons bedrijf.

Lees ook het interview met Oranjeborg-opleidingscoördinator Sytske Zaalberg over de speciale Oranjeborg-opleiding.

Sytske Zaalberg: opleidingscoördinator

Zij is zo’n vrouwelijke kanjer in deze mannenwereld: Sytske Zaalberg (1973). Opleidingscoördinator bij Oranjeborg. Laat niet met zich sollen. Iemand van de kordate aanpak. Maar ook met een hart van goud. Sytske stond aan de basis van ons maatwerk in onderwijs. Een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) “van het huis”, zeg maar. Zo heb je een landelijk erkend diploma Maatschappelijke Zorg 4 op zak, maar dan wél een die past bij onze eigen, unieke doelgroep.
‘Doordachte eenvoud is niet voor niks onze slogan’, zegt Sytske. ‘Dat hebben we hier hoog in het vaandel en daarom zagen we ook al vrij snel wat de missing link was in het aanbod van opleidingen. Wat wij bij Oranjeborg nodig hebben is meer specifieke kennis. De standaard lesstof motiveerde niet, die sloot onvoldoende aan op ons werkveld. Dat merk je hier direct in de praktijk, omdat je bij ons tegelijk leert én werkt.’

Het maakte dat Sytske en haar collega’s zichzelf de vraag stelden: wat hebben we nou écht nodig om onze professionals klaar te stomen? ‘Dus de lesstof kritisch bekijken, met de Oranjeborg-bril op’, zegt ze. Kortweg betekent dat: dieper ingaan op psychiatrische ziektebeelden, kijken naar het effect van medicatie, de invloed van een verstandelijke beperking op iemands gedrag. ‘Maar je wilt medewerkers ook dat stuk bewustwording meegeven. Bij ons staat voorop dat de bewoner er mag zijn, we gaan heel duidelijk naast iemand staan. Hoe doe je dat? Da’s belangrijk, want hier woon, werk en leef je 24/7 met elkaar. Dus dat vergt wel de juiste begeleiding.’

Het enthousiasme is terug in de schoolbanken

Kortom: zinvol opleiden dus. Die ambitie bracht Oranjeborg in contact met coach en zorgopleider Harry Veldman en onderwijsinstelling OPPstap, die op maat gesneden Mbo-opleidingen op gebied van zorg en welzijn aanbiedt. Een vruchtbare samenwerking. Want in oktober 2015 werd een gloednieuwe, interne opleiding in de steigers gezet, volledig toegesneden op het werk bij Oranjeborg. ‘Natuurlijk hebben ook wij Engels, Nederlands en rekenen in het pakket’, zegt Sytske die als docente de praktijkbegeleiding voor haar rekening neemt, ‘maar dan veel leuker!’ Het verschil zit ‘m hierin: ‘Gewone ROC’s maken gebruik van boeken, wij pakken alles interactief en online op. Dan worden zelfs de “vervelende” vakken een stuk boeiender.’
Oranjeborg heeft nu het beste van twee werelden: een gedegen 2-jarige opleiding die aan alle kwaliteitsnormen voldoet en wettelijk erkend is, maar dan wel met inhoudelijk maatwerk. Wat deze interne studie ook anders maakt? ‘Dat al onze studenten gewoon meedraaien op de werkvloer, hun praktijkopdrachten kunnen uitvoeren. Learning by doing dus.

Zo kan het dat studenten met een uiteenlopend beroepsverleden (gevangenbewaarder, makelaar, timmerman, vrachtwagenchauffeur) met frisse zin weer in de schoolbanken zitten. Elke dinsdag van half negen tot vier in De Zevenhof, Havelte. Een klas van dertien en de volgende lichting staat al te trappelen. ‘Het enthousiasme werkt aanstekelijk’, merkt Sytske. ‘Het is fantastisch om te zien hoeveel lol iedereen er in heeft.’