Interne opleidingen

Binnen Oranjeborg wordt de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen aangeboden aan haar medewerkers. 

Dit zijn de zogenaamde “zij-instromers “ die bij Oranjeborg aan de slag gaan als assistent groepsleider. Deze harde werkers die via “learning on the job” een theoretisch passende interne opleiding aangeboden krijgen die past bij de missie en visie van Oranjeborg. Dit geldt ook voor de medewerkers die al een diploma en/ of certificaten in de zorg hebben behaald en middels opscholing van assistent groepsleider niveau 3 naar groepsleider niveau 4 doorgroeien. 

Oranjeborg werkt hierin samen met OPPstap  https://oppstap.nl/en coach en zorg opleider Harry Veldman (Vindezin) http://www.vindezin.nl/.

Dit houdt in dat men een erkend diploma behaald:

OPPstap Zorg en Welzijn is een erkende onderwijsinstelling (BRIN 30VM) en is toegelaten om door het Ministerie erkende diploma’s en certificaten te verstrekken, mits uiteraard binnen de kaders van het kwalificatiedossiers van SBB en de wettelijke kaders voor diplomering ( Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Wet BIG). https://wetten.overheid.nl

Naast de wettelijk verplichte leerstof wordt tevens binnen deze speciaal samengestelde opleiding de methodiek  van Oranjeborg behandeld welke is opgesteld door de orthopedagogen van Oranjeborg. 

Oranjeborg is door het SBB( Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) aangemerkt als erkend leerbedrijf https://www.s-bb.nl/.

Wij kunnen inmiddels trots melden dat wij vanaf de start (2015) van deze interne opleiding al tientallen afgestudeerde studenten hebben,  die inmiddels als groepsleider zich meer dan verdienstelijk maken binnen ons bedrijf. 

Lees ook het interview met Oranjeborg-opleidingscoördinator Sytske Zaalberg over de speciale Oranjeborg-opleiding.