Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Oranjeborg presenteert unieke aanpak in handboek

Meppel - Zorgbedrijf Oranjeborg presenteerde donderdag het nieuwe handboek methodiek. Medewerkers hielden het fraai geïllustreerde methodiekboek feestelijk ten doop in restaurant ZiZo in Meppel. Met deze nieuwe publicatie staat de organisatie stil bij de behaalde resultaten van tien jaar Oranjeborg.
Missie en visie zijn vastgelegd in het boek en vormen zo de leidraad voor beleid op alle huidige en toekomstige locaties van Oranjeborg.

‘Het boek geeft inzicht in hoe Oranjeborg zich naar buiten toe wil presenteren. Het is een omschrijving van de werkwijze van Oranjeborg voor de komende jaren. Het zal een soort handboek worden voor alle medewerkers van Oranjeborg’, aldus Henk Stokvis, directeur interne zaken.

Het boek met de ondertitel ‘Doordachte eenvoud, optimale zorg’ werd geschreven door drie gedragswetenschappers van Oranjeborg; Stephan Veldman, Antoinette Brackenie en Minke Breukink. Ine Adolfson deed de tekstredactie. Fotograaf Paul Bink zorgde voor beeldmateriaal. FennArt nam de vormgeving voor haar rekening. Het boek is geproduceerd bij drukkerij Bariet ten Brink.

Vraag
‘De methodiek beschrijft de manier waarop we werken in ons tien jarig bestaan. De unieke werkwijze waarbij we cliënten optimaal in hun waarde laten, is bestemd voor intern gebruik. Het gedachtegoed en visie willen we zo bewaren en bewaken. De methodiek is aangepast en door ervaringen bijgesteld. Het oude methodiekboek komt hierbij te vervallen. Dit handboek zal bepalend zijn voor de komende jaren’, vertelde orthopedagoog en auteur Stephan Veldman over het ontstaan en de noodzaak van de nieuwe publicatie.

Missie
Oranjeborg biedt met 24-uurszorg ondersteuning aan volwassen mannen met verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek. De missie van de tienjarige instelling bleef onveranderd. Cliënten veelal uit grote steden in de Randstad worden weer onderdeel van de maatschappij. Oranjeborg helpt deze mensen hun leven in te richten en de balans terug te vinden. De dagbesteding en begeleiding zorgen voor een vergrote draagkracht en meer succeservaringen. De zorg is op maat afgesteld op de individuele behoeften van cliënten. Oranjeborg biedt een stevige structuur met een vaste dagprogramma en vertrouwde onderdelen. Waardering als mens, zelfwaarde en zelfvertrouwen zetten het herstel in gang. De vestigingen van Oranjeborg bieden een middelvrije en prikkelarme omgeving. Oranjeborg heeft vestigingen in Havelte, Epe, Biddinghuizen en de Wijk. In Meppel, op bedrijvenpark Blankenstein, is het kantoor gevestigd.

Onderdeel van wijk of dorp
Oranjeborg hecht een groot belang aan de maatschappelijke banden die de instelling onderhoudt. Opdrachten en hulpvragen van een manege, voetbalclub, zorginstellingen of de evenementenorganisator van evenementen in de regio. Ook zoeken de vestigingen contact met de dichtstbijzijnde wijken en buurten. ‘Cliënten krijgen daar ook het gevoel dat zij er toe doen en onderdeel zijn van een wijk of dorp’, vertelt Minke Breukink. De tien jaar geleden nog volkomen nieuwe vorm van begeleiding, ontstond uit jarenlange praktijkervaring in de gehandicaptenzorg van de twee initiatiefnemers Henk Stokvis en Frank Fagel (de huidige directie) van Oranjeborg. De instelling begon kleinschalig in Frederiksoord, maar groeide uit tot een professioneel zorgbedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is. Vanaf de start is een kenmerkende bedrijfscultuur neergezet die jarenlang gewaarborgd is door medewerkers van de organisatie.

Maatschappij
‘Steeds vaker wordt ons de vraag gesteld: ‘Hoe pakken jullie dat nou aan?’ De ontwikkeling van Oranjeborg is snel gegaan en de zorg werd steeds professioneler. Oranjeborg wordt steeds vaker gezien als deskundig op deze speciale groep. Instellingen binnen het zorgnetwerk weten ons snel te vinden’, verklaart co-auteur Minke Breukink, gedragswetenschapper bij Oranjeborg.

Op de vier vestigingen wonen en werken ruim honderd cliënten. De vraag naar de specifieke zorg door Oranjeborg neemt de laatste jaren toe. ‘De maatschappij wordt steeds complexer. Er komen meer mensen die moeite hebben om aan te haken. Op een aangepast zorgniveau bepalen we samen wat de cliënt aankan. Lukt vandaag even niet? Dat is er morgen weer een dag. De betrokkenheid van het personeel is groot’, ziet Stephan Veldman.
Geplaatst: 29-09-2018