Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Oranjeborg steekt energie in duurzaamheid

Samen in actie voor Circulaire Economie in de regio
Op woensdag 17 januari organiseerden het Ondernemerspunt en NICE, in samenwerking met AmbassadorWise, een ‘Circu-leersessie’. De bijeenkomst vond plaats in Meppel, in het kader van de Nationale week van de Circulaire Economie. Vanuit onderwijs, gemeente en bedrijfsleven werden diverse casussen op het gebied van Circulaire Economie gepresenteerd. Centraal stond de case Oranjeborg, een zorginstelling die energie wil teruggeven aan de maatschappij.

Na een plenaire presentatie van de projecten, opende burgemeester Richard Korteland een feestelijk moment met het aansnijden van taart. Vervolgens kon men in EXPO-opstelling verder kennismaken met de diverse projecten. De bijeenkomst bood podium aan de vele innovatieve -circulaire- ondernemers uit deze regio en de unieke samenwerking met kennisstellingen op dit thema. Sjoukje de Haan, projectleider van het Ondernemerspunt, vertelt: ‘Ik vind het geweldig dat NICE en het Ondernemerspunt op deze manier samenwerken aan opdrachten van ondernemers en instellingen, met studenten van allerlei niveaus en sectoren. De bijeenkomst van vandaag was een mooi overzicht van wat er tot nu toe allemaal gedaan is.’

Besparen op energie
Oranjeborg is een zorgbedrijf voor mannen met een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met psychiatrische- of verslavingsproblematiek. Henk Stokvis, directeur van Oranjeborg, wilde graag besparen op energie en daarmee ook op kosten. Studenten van NICE en het Ondernemerspunt zijn aan de slag gegaan met deze vraag. Enerzijds vanuit de bouwkundige kant; hoe kan je een bestaand pand energieneutraal maken of zelfs energie laten opwekken. Het overschot aan energie kan dan ingezet worden voor maatschappelijke doeleinden. Anderzijds vanuit de gedragskant; hoe kunnen de bewoners van Oranjeborg besparen op energie.

Ondernemerspunt en NICE
Het Ondernemerspunt is onderdeel van de Regiocampus. De Regiocampus en NICE zijn kenniscentra met als doel om onze regio onderscheidend en toekomstbestendig te maken. NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, zet zich in voor kennisdeling en stimulering van de circulaire economie in de regio. De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen​ uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.
Geplaatst: 18-01-2018