Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes
te maken. Zelf beslissen hoe je de dag doorbrengt, waar je woont
en naar welke muziek je luistert. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg en gaat daarbij uit van het principe ‘nee, tenzij’. Lees hier hoe Oranjeborg daar invulling aan geeft.

Geplaatst: 06-05-2021